Vattenanalys

Vattenanalyser

Vattenanalyser

Vattenanalyser Vatten är vårt viktigaste livsmedel! -Det ska vara tryggt att dricka sitt vatten. Livsmedelsverket rekommenderar att låta testa sitt vatten minst vart tredje år. p.g.a. risken för förändringar. Det kan vara allt från miljöförstöring till grundvattenförändringar till nya brunnar i grannskapet som gör att vattenkvaliteten förändras. Vattenmiljö samarbetar med SYNLAB, ett ackrediterat laboratorium som ingår i en av Europas största laboratoriekoncerner.

Läs mer