Bakteriefilter

Bakterierening / UV-ljus

Bakterierening / UV-ljus

Bakterier, mikroorganismer, virus och parasiter som E-coli, Cryptosporidium och Giardia kan hittas i alla former av vattenförsörjning vare sig du har borrad eller grävd brunn eller kommunalt vatten. Dessa ovälkomna mikroorganismer upptäcks endast genom ett mikrobiologiskt vattenprov. Du kan varken se, lukta eller känna smaken av dem i vatten, men de kan fortfarande göra dig eller dina gäster sjuka om det vill sig illa.

Läs mer