Vattenanalyser

Vattenanalyser

Vatten är vårt viktigaste livsmedel.  -Det ska vara tryggt att dricka sitt vatten.
Livsmedelsverket rekommenderar att låta testa sitt vatten minst vart tredje år. p.g.a. risken för förändringar. Det kan vara allt från miljöförstöring till grundvattenförändringar till nya brunnar i grannskapet som gör att vattenkvaliteten förändras.
Vattenmiljö samarbetar med SYNLAB, ett ackrediterat laboratorium som ingår i en av Europas största laboratoriekoncerner

Rekommenderade provpaket för enskilda vattentäkter:

Hushållsvattentest

Kostnadsfri ”grovtest” innehållande
pH, konduktivitet, Tds (partikelhalt), järn, färg, lukt, grumlighet, hårdhet.
– Ger en ”fingervisning” om din vattenkvalitet och kan användas som grund för
pH-höjning och filtrering av exempelvis järn och kalk.

Trygghetspaketet

Livsmedelsverket rekommenderar regelbunden provtagning minst 1 ggr per treårsperiod.
Trygghetspaketet omfattar denna kontroll.

Obs! Radon rekommenderas som tillägg till Trygghetspaketet för dig som har en borrad brunn
(analys av radon ingår inte i Trygghetspaketet).

Innehåller:
Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, lukt
Anjoner: Fluorid, Nitratkväve, Nitrat, Klorid, Sulfat
Närsalter: Ammoniumkväve, Ammonium, Nitritkväve, Nitrit, Fosfat, Fosfatfosfor
Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total),
Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran
Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli,
Koliforma bakterier

Kemisk normalkontroll

Innehåller:
Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, lukt
Anjoner: Fluorid, Nitratkväve, Nitrat, Klorid, Sulfat
Närsalter: Ammoniumkväve, Ammonium, Nitritkväve, Nitrit, Fosfat, Fosfatfosfor
Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total)

Mikrobiologisk normalkontroll

Innehåller:
Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn
Escherichia coli
Koliforma bakterier

Metallpaket

Innehåller:
Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran.

Radon

Innehåller:
kontroll av radonhalten

Övriga analyser

Vattenmiljö kan hjälpa till med alla slags vattenanalyser och jordprover.

 

Kontakta Vattenmiljö för mer info

 

Vattenanalyser