pH-höjande filter

EcoWater Expert pH

EcoWater Expert pH

EcoWater Expert höjer pH-värde och alkalinitet samt förhindrar uppkomst av aggressiv kolsyra i ett försurat vatten. Expert-serien har samma moderna välutvecklade ventilpaket/automatik som kännetecknar EcoWater. Varje parameter i programmen kan anpassas perfekt till just ditt vatten och förbrukning. Har internetuppkoppling för styrning och kontroll/övervakning.

Läs mer
ClearWater Neo

ClearWater Neo

ClearWater Neo höjer pH-värde och alkalinitet samt förhindrar uppkomst av aggressiv kolsyra i ett försurat vatten. Ett lågt pH-värde (surt vatten) innebär att det finns aggressiv kolsyra i vattnet samt att alkaliniteten är låg. Denna kombination gör att vattnet fräter på ledningar, varmvattenberedare och all annan metall som vattnet kommer i beröring med. Åtgärdas det ej så leder det med tiden till läckage på ledningar, varmvattenberedare etc. De metaller som vattnet tar med sig hamnar i dricksvattnet och utgör med tiden en hälsorisk

Läs mer