Helt biologisk avloppsrening

Minireningsverk är en enkel, smart och modern avloppslösning för avloppsrening 

Minireningsverk blir allt vanligare i enskilda avloppsanläggningar. Det är en både lättskött och miljövänlig avloppsteknik för villor och fritidshus.
Tekniken i minireningsverk är densamma som i stora kommunala anläggningar.

Reningsprocessen i sådan avloppsrening sker oftast i tre steg – mekanisk, biologisk och kemisk – och jämfört med andra tekniker är minireningsverk mycket effektiva när det gäller att rena fosfor och biologiska syretärande ämnen i bad- och diskvatten, även kallat BOD.

 Enkla metoder för avloppsrening överträffar kraven för hög skyddsnivå

Utsläpp från enskilda avlopp är ett stort problem för våra vattendrag. Men det är enkelt att åtgärda för dig som fastighetsägare med Vattenmiljös produkter för avloppsrening.

Vattenmiljö har valt att sälja och installera Ecobox minireningsverk, ett helt biologiskt och kemikaliefritt minireningsverk som
ger en avloppsrening motsvarande och t.o.m. överträffar de högsta skyddsnivåerna vi har i Sverige,
– utan att tillsätta några kemikalier.

Så här fungerar avloppsrening

Det vi spolar ner i avloppet förs via ledningar till ett avloppsreningsverk.
Där renas avloppsvattnet mekaniskt, kemiskt och biologiskt. När vattnet är renat släpps det ut i naturvatten som älvar och åar.

Kontakta Vattenmiljö för en kostnadsfri* behovsanalys och vattenanalys.

 

*  besök eller telefon (beroende på avstånd)