Helt biologisk avloppsrening

Minireningsverk är en enkel, smart och modern avloppslösning 

Minireningsverk blir allt vanligare i enskilda avloppsanläggningar. Det är en både lättskött och miljövänlig avloppsteknik för villor och fritidshus. Tekniken i minireningsverk är densamma som i stora kommunala anläggningar.

-Reningsprocessen sker oftast i tre steg – mekanisk, biologisk och kemisk – och jämfört med andra tekniker är minireningsverk mycket effektiva när det gäller att rena fosfor och biologiska syretärande ämnen i bad- och diskvatten, även kallat BOD.

 Överträffar kraven för hög skyddsnivå

Utsläpp från enskilda avlopp är ett stort problem för våra vattendrag. Men det är enkelt att åtgärda för dig som fastighetsägare. Vattenmiljö har valt att sälja och installera Ecobox minireningsverk, ett helt biologiskt och kemikaliefritt minireningsverk som
renar avloppet motsvarandeoch t.o.m. överträffar de högsta skyddsnivåerna vi har i Sverige,
-utan att tillsätta några kemikalier.

Kontakta Vattenmiljö för en kostnadsfri* behovsanalys och vattenanalys.

 

*  besök eller telefon (beroende på avstånd)