Vattenrening / Vattenfilter – med reningsgaranti

Vatten – världens viktigaste livsmedel.

-Tyvärr är inte ens världens finaste vatten – vårt svenska vatten – riktigt bra längre. Ca 80 % av alla brunnar
behöver vattenrening enligt en undersökning från SGU.

Rent och friskt vatten är bra för hälsan, bra för fastigheten och bra för ekonomin

eftersom ett anmärkningsvärt vatten på sikt orsakar onödiga drift- och underhållskostnader i din fastighet.
Har du ett dricksvatten som inte är fullt tjänligt som dricksvatten så går ju faktiskt inte hälsan att värdera i pengar.
Vattenmiljö VVS & Värme har målmedvetet satsat på att leverera de bästa, modernaste och mest miljövänliga vattenfiltren på marknaden.

Kontakta Vattenmiljö för en kostnadsfri* behovsanalys och vattenanalys.

 

 

*  besök eller telefon (beroende på avstånd)