Vattenrening – med reningsgaranti

Vattenrening – vi tar hand om världens viktigaste livsmedel

Tyvärr är inte ens världens finaste vatten – vårt svenska vatten – riktigt bra längre. Ca 80 % av alla brunnar
behöver vattenrening enligt en undersökning från SGU. På vissa håll har vi även vattenbrist som blir alltmer påtaglig i samband med klimatförändringarna.

Vattenrening med rent och friskt vatten är bra för hälsan, bra för fastigheten och bra för ekonomin

Vattenrening är bra för ekonomin eftersom ett anmärkningsvärt vatten på sikt orsakar onödiga drift- och underhållskostnader i din fastighet. Alla vinner på vattenrening.
Har du vatten som inte är fullt tjänligt som dricksvatten så vore det osunt att värdera det i pengar.
Vattenmiljö, VVS & Värme har målmedvetet satsat på att leverera de bästa, modernaste och mest miljövänliga vattenfiltren på marknaden.

Hur mycket vatten finns det som går att dricka

Tre procent av allt vatten är sötvatten resten är saltvatten. Totalt finns det cirka 1 400 000 000 000 miljarder liter vatten på jorden

Två tredjedelar av sötvattnet är ytvatten som finns i glaciärer, sjöar och vattendrag. En tredjedel är grundvatten som bildas genom att vatten rinner ner genom jordlagren där ytterligare en vattenrening sker. I Sverige använder vi både ytvatten och grundvatten till vårt dricksvatten.

Källa: Svenskt vatten

Kontakta Vattenmiljö – din vattenreningsexpert, för en kostnadsfri* behovsanalys och vattenanalys.

 

 

*  besök eller telefon (beroende på avstånd)