ClearWater Neo

ClearWater Neo höjer pH-värde och alkalinitet samt förhindrar uppkomst av aggressiv kolsyra i  ett försurat vatten.

Ett lågt pH-värde (surt vatten) innebär att det finns aggressiv kolsyra i vattnet samt att alkaliniteten är låg.
Denna kombination gör att vattnet fräter på ledningar, varmvattenberedare och all annan metall som vattnet kommer i beröring med.
Åtgärdas det ej så leder det med tiden till läckage på ledningar, varmvattenberedare etc. De metaller som vattnet tar med sig hamnar i dricksvattnet och utgör med tiden en hälsorisk.

Ph-värdet skall vara minst 7.0. Rekommendationen är ca 7,5 – 8,5 (enligt kommunala riktlinjer) för att vara helt säker på att vattnet inte innehåller någon aggressiv kolsyra.

ClearWater Neo finns i olika storlekar beroende på vattenförbrukning, flöde och surhetsgrad.
Kontakta Vattenmiljö för mer info.

Produktblad VM ClearWater Neo

 

Kontakta Vattenmiljö för mer info

 

ClearWater Neo