Avloppsrening

Ecobox BDT

Ecobox BDT

Ecobox BDT är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar bad-, disk- och tvättvatten utan minsta krångel. Den stora fördelen med Ecobox BDT är att det är ett system som aldrig någonsin behöver grävas om. Att detta är möjligt beror på att vi satsat på väl beprövad teknik som är okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För att säkerställa kvaliteten har verket noggrant testats och godkänts av europeiska och internationella testinstitut. I Ecobox BDT renas vattnet i tre steg innan det är dags att släppa ut det i naturen. Alla delar av reningsprocessen ryms i en enda behållare och ingen markbädd eller infiltration behöver anläggas efter Ecobox BDT.

Läs mer
Ecobox Small – 1 hushåll

Ecobox Small – 1 hushåll

Ecobox Small är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar allt hushållsavlopp (toalett, bad, disk och vatten) utan minsta krångel. Den stora fördelen med Ecobox Small är att det är ett system som aldrig någonsin behöver grävas om. Att detta är möjligt beror på att vi satsat på väl beprövad teknik som är okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För att säkerställa kvaliteten har verket noggrant testats och godkänts av europeiska och internationella testinstitut. Detta minireningsverk klarar av att rena avloppsvattnet från ett hushåll på 5 personer. Om flera hushåll ska anslutas till samma minireningsverk, så finns vår större modell Ecobox Bio.

Läs mer
Ecobox Large -samfälligheter

Ecobox Large -samfälligheter

Våra större reningsverk tar hand om avloppet från ett mindre samhälle Vi erbjuder problemfria helhetslösningar för samfälligheter när det gäller driftsäker och effektiv avloppsrening. Ecobox Bio består egenutvecklade komponentverk som är byggda för att passa allt från ett par hushåll upp till mindre samhällen (1000 personer). Våra reningsverk lever upp till de högsta reningskraven som finns i Sverige vilket minimerar mängden miljöfarliga och hälsovådliga ämnen i mark, sjöar och vattendrag. I vår värld är högkvalitativ avloppsrening enkel och okomplicerad.

Läs mer