Ecobox Small – 1 hushåll

Minireningsverk för 1 hushåll

Ecobox Small är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar allt hushållsavlopp (toalett, bad, disk och vatten) utan minsta krångel.
Den stora fördelen med Ecobox Small är att det är ett system som aldrig någonsin behöver grävas om. Att detta är möjligt beror på att vi satsat på väl beprövad teknik som är okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader.
För att säkerställa kvaliteten har verket noggrant testats och godkänts av europeiska och internationella testinstitut.
Detta minireningsverk klarar av att rena avloppsvattnet från ett hushåll på 5 personer. Om flera hushåll ska anslutas till samma minireningsverk, så finns vår större modell Ecobox Bio.

Våra minireningsverk är byggda för att passa de flesta markförhållanden och tomtlägen. De tar inte upp fukt och tål både höga och låga temperaturer utan att reningseffekten försämras nämnvärt. Insidan har inga rörliga delar eller mekanik som kan gå sönder, vilket borgar för flera decenniers livslängd och låga underhållskostnader. Det ska jämföras med markbaserade avloppstekniker som håller högst 5-7 år.

Verket är en hyllning till enkelheten och är ett näst intill underhållslöst föredöme. Den kalibrerar sig själv, binder fosfor och reducerar bakterierna med minst 99,9 %.
Den enda aktiva ingrediens som måste tillföras är syre. Det tillförs via pumpen som är placerad utanför den våta miljön.
Själva anläggningen bygger på självfall, vilket innebär att vattnet rinner fram av sin egen tyngd. Enkelt, smart och effektivt.

Se mer: http://www.ecot.se

 

Kontakta Vattenmiljö för mer info
Ecobox Small – 1 hushåll