Radonett XL 333 BA

Avsedd för kommunala vattenverk eller större samfälligheter. Självfallsrenare mot bassäng eller lågreservoar.
Kapacitet: 20 Kbm/timme, 333 l/min (Högre uttag ger lägre reningsgrad)

Europas mest sålda radonfilter mot radon i vatten.

Radonett är sedan 1994 den mest effektiva radonavskiljare i Europa. Radon i tas bort genom att lufta vattnet kraftigt och vädra ut radonet. Reningsnivån av radon är mycket hög, minst 97% reningsgrad uppnås ofta högre.
Radonavskiljare är en investering för dig och dina barns framtid, i ett friskt hälsosamt vatten fritt från radon med en naturlig pH- halt.

Idag är Radonett Europas mest sålda radonavskiljare med sammanlagt över 120 miljoner driftstimmar. Radonett Har haft högsta reningsgrad i samtliga tester, inte bara Råd & Rön.

Radonett tillverkas i rostfritt syrafast stål, utsidan är i vit ugnshärdad pulverlack.
Radonett är miljödeklarerad och levereras komplett inklusive monterad trycksättningspump, med UV behandling av processluften samt PLC/styrkort för kontroll av rening. Radonett levereras provkörd och testad från fabrik. Radonett finns i sex olika modeller från ett hushåll upp till mindre kommunala verk.

Radonett tar bort

Radon, radongas, radondöttrar, metangas, svavelväte, koldioxid, aggressiv kolsyra, höjer lågt pH värde. Flockar järn, mangan genom avluftning. Samt bakteriell rening av processluften med UV ljus.

Radonett XL 333 BA

Avsedd för kommunala vattenverk eller större samfälligheter. Självfallsrenare mot bassäng eller lågreservoar.

Radonett renar vatten på miljövänlig och ekologisk väg med hjälp av ren syrerik luft, UV-ljus och utan tillsatser av kemikalier eller filtermassa.

Garanterad reningsgrad 97-99.9%!
OBS! Självfallsrenare mot bassäng eller lågreservoar. Renar i flera steg med full genomströmning, dvs inget uppehåll för processtid.

Kontakta Vattenmiljö för mer info

__________________________________________________________________________________________________________________

Produktspecifikation:
 • Max uttag: 20 Kbm/timme, 333 l/min (Högre uttag ger lägre reningsgrad)
 • Vikt (tom): 140 kg
 • Totalhöjd: 1 850 mm
 • Bredd: 1 240 mm
 • Djup (bakåt): 700 mm
 • Volym (vatten): 808 l
 • Vatten in: 2 x R32 inv
 • Vatten ut: R63 inv, Anslutning recikulation, 2 x R32 inv
 • Höjd utlopp: 1 230 mm
 • Radongas ut: 2 x 110/114 mm
 • Överfyllnadsskydd: R63 inv
 • Luftfilter: Ja
 • Spänning: 3 x 230 V alt. 3 x 400 V. 2 st recirkulationspumpar
 • Effekt: 2 x 2,2 kW
 • Märkström: 2 x 4,8 A
 • Placering: Frostfritt våtutrymme
Radonett XL 333 BA