Radonett A1 UV

Avsedd för 1-3 hushåll. Upp till ca 3 000 Bq/l

Europas mest sålda radonfilter mot radon i vatten.

Radonett är sedan 1994 den mest effektiva radonavskiljaren i Europa. Radon i tas bort genom att lufta vattnet kraftigt och vädra ut radonet. Reningsnivån av radon är mycket hög, minst 97% reningsgrad uppnås ofta högre.
Radonavskiljare är en investering för dig och dina barns framtid, i ett friskt hälsosamt vatten fritt från radon med en naturlig pH- halt.

Idag är Radonett Europas mest sålda radonfilter med sammanlagt över 120 miljoner driftstimmar. Radonett Har haft högsta reningsgrad i samtliga tester, inte bara Råd & Rön. Radonett tillverkas i rostfritt syrafast stål, utsidan är i vit ugnshärdad pulverlack.

Radonett är miljödeklarerad och levereras komplett inklusive monterad trycksättningspump, med UV behandling av processluften samt PLC/styrkort för kontroll av rening. Radonett levereras provkörd och testad från fabrik. Radonett finns i sex olika modeller från ett hushåll upp till mindre kommunala verk.

Radonett tar bort

Radon, radongas, radondöttrar, metangas, svavelväte, koldioxid, aggressiv kolsyra, höjer lågt pH värde. Flockar järn, mangan genom avluftning. Samt bakteriell rening av processluften med UV ljus.

Radonett A1 UV

Avsedd för 1-3 hushåll. Upp till ca 3 000 Bq/l
Renar vatten på miljövänlig och ekologisk väg med hjälp av ren syrerik luft, UV-ljus och utan tillsatser av kemikalier eller filtermassa.
Garanterad reningsgrad 97-99.9%!

Genomströmningsrenare, ingen processtid och inget avbrott vid t.ex. duschning.

Kontakta Vattenmiljö för mer info
__________________________________________________________________________________________________________________

Produktspecifikation:
 • Max uttag: ca 1 500 l/tim
 • Tryck ut: ca 4,5 bar
 • Vikt (tom): 50 kg
 • Totalhöjd: 1 050 mm
 • Bredd: 320 mm
 • Djup (bakåt): 570 mm
 • Volym (vatten): 80 l
 • Ljudnivå: ca 63 dB (endast när man tappar vatten)
 • Pumpeffekt: 1 100 W
 • Vatten in: R20 inv
 • Vatten ut: R20 inv
 • Radongas ut: 50 mm
 • Överfyllnadsskydd: 40 mm
 • UV-ljus: 8 W
 • Luftfilter: Ja
 • Pollenfilter: Ja
 • Spänning: 380 V/220 V
 • Placering: Frostfritt våtutrymme
Radonett A1 UV