Luftinjektor

Luftinjektor

När vattnet luktar illa så kan det bror på flera saker. Exempel kan vara järn, mangan, humus, bakterier, mikrorganismer och svavelväte.
Innan man sätter igång med olika åtgärder så är det lämpligt att göra en utökad vattenanalys.
-Ett vanligt problem är svavelväte som uppstår i syrefattiga miljöer och är ett vanligt förekommande problem i borrade brunnar.
Att man har vatten drabbat av svavelväte märks på odören, som påminner om ”ruttna ägg”. För att lösa vattenproblemet behöver vattnet luftas och syresättas, vilket görs med någon form av luftinjektor.
Vattenmiljö jobbar med flera olika typer av luftinjektorer för att alltid kunna erbjuda rätt sorts injektor till varje hushåll.

Tänk på att efter luftbehandling, är det vanligt att man behöver ett filter för att ta hand om de partiklar som fälls ut vid syresättning.

 

Kontakta Vattenmiljö för mer info
Luftinjektor