EcoWater eVolution avhärdningsfilter / mjukgörare

Löser problem med järn, mangan och kalk i syrefattigt vatten, dvs främst till borrade brunnar.

EcoWaters  Evolution-serie är utformad för det lite större hemmet.
Den större filterbehållare och en tums inre ventil betyder att dessa avhärdningsfilter erbjuder hög kapacitet och tillåter höga flöden när det behövs.
EcoWaters smarta och välutvecklade teknik ger låga driftkostnader. Smidig internet-anslutning, automatisk saltnivådetektor, rejäl salttank och låg saltförbrukning ger maximal användarvänlighet.

eVolution 300 Boost
Den minsta stora avhärdaren, så att säga. Perfekt till en ”vanlig” enfamiljsfastighet.
Mått hö 880 / br 355 / dj 510  mm
Internetuppkoppling med tillhörande app för driftövervakning och kontroll. Meddelar exempelvis när det är dags för service eller påfyllning.
Kontakta Vattenmiljö för mer info.

eVolution 400 Boost
För dig med lite mer vattenförbrukning eller mer föroreningar
Mått hö 1140 / br 355 / dj 510  mm
Internetuppkoppling med tillhörande app för driftövervakning och kontroll. Meddelar exempelvis när det är dags för service eller påfyllning.
Kontakta Vattenmiljö för mer info.

eVolution 500 Power
För dig med ännu lite mer vattenförbrukning eller mer föroreningar
Mått hö 1140 / br 355 / dj 510  mm
Har s.k. ”Double disc” automatik, ventilpaket med nästan 40% högre kapacitet.
Internetuppkoppling med tillhörande app för driftövervakning och kontroll. Meddelar exempelvis när det är dags för service eller påfyllning.
Kontakta Vattenmiljö för mer info.

eVolution 600 Power
Denna avhärdare är för dig som är storförbrukare. T.ex. lantbruk, camping, mindre industri etc. Utrustad med separat salttank. Mått hö 1450 / br 345 / dj 360  mm + Saltbehållare hö 930 / br 405 / dj 405. Har s.k. ”Double disc” automatik, ventilpaket med nästan 40% högre kapacitet. Kapacitet hela 11 m³ / regenerering vid en hårdhet på 17 °dH.

Internetuppkoppling med tillhörande app för driftövervakning och kontroll. Meddelar exempelvis när det är dags för service eller påfyllning.

 

Kontakta Vattenmiljö för mer info.

 

EcoWater eVolution avhärdningsfilter / mjukgörare