ClearWater IM

Clearwater IM reducerar tar bort järn, mangan och svavelväte ur ditt dricksvatten.
Filtrerar partiklar ner till ca 20 mikrons storlek.
Filtret jobbar med speciell filtersand i flera fraktioner reducerar upp till ca 3-4mg järn/mangan /liter och 2 ppm svavelväte/liter. (Har du högre värden se EcoWater Oxy-Iron)
Filtret monteras efter luftinjektor
För effektiv järnfiltrering bör pH vara över 7.5 och för effektiv manganfiltrering bör pH vara över 8.5.
Komplettera vid behov med ett pH-höjande filter eller välj ett Kombifilter som både höjer pH samt tar bort järn- & mangan.
ClearWater IM finns i flera storlekar beroende på flöde, vattenförbrukning och mängd av föroreningar.

 

Kontakta Vattenmiljö för mer info

 

 

ClearWater IM