Dåligt vattentryck kan bero på skadliga ämnen i ditt dricksvatten

Publicerad: 2019-01-17

Vattenmiljö har serviceavtal med de flesta av våra kunder.
Vid service servar vi såklart vattenreningsutrustningen, men även kringutrustning som pump, tryckkärl etc. kontrolleras självklart vid ett servicebesök.

Vid en service noterade vi att pumpen gav väldigt dåligt flöde. Så dåligt att vattenfiltret tagit skada av att inte bli renspolat på rätt sätt.
Efter en del felsökning och kontroller som inte visade på några fel, beslutade vi, tillsammans med kunden,  att kontrollera ledningarna till inkommande vatten i fastigheten, eftersom vår erfarenhet visar att speciellt järn och mangan kan ställa till det ordentligt i vattenledningarna.
Det visar sig att den relativt låga järnhalten i detta vatten med tiden hade totalt satt igen ledningarna så det i princip bara sipprade in vatten när pumpen gick. -Se foto, röret till höger.

Utbyte av igensatta ledningar genererade genast i ett ordentligt vattenflöde och tryck i ledningarna utan kostsamt pumpbyte och fortsatta filterbekymmer.

Slutsats:
Förebyggande service och underhåll ger minst bekymmer i längden.
– Det är ingen tokig idé att ha ett serviceavtal med Vattenmiljö VVS & Värme.

 

Kontakta Vattenmiljö för mer info

 

Järn i vatten skapar bekymmer. -teckna serviceavtal med Vattenmiljö

 

 

Visa fler nyheter