Ceasa Olympia

Ett litet kraftfullt kombifilter som reducerar kalk, järn, mangan och svavelväte i ett och samma filter!
Perfekt till borrade brunnar där du känner den unkna doften av ”ruttna ägg”.
Kompakt design med salttanken separerad från filterbehållaren för att undvika korrosionsangrepp på filterbehållaren.
Ventilautomatiken kombinerar flöde och tid för att få så låg driftkostnad som möjligt.

Föroreningarna (kalk, järn, mangan) fastnar i filtermassan, där även svavelvätet absorberas.
När filtermassan blir mättad rengörs den med saltvatten från saltbehållaren i filtret och spolas ut i avloppet.

 

Kontakta Vattenmiljö för mer info

 

 

Ceasa Olympia